nieuws

27 jan 2014, 10:10

Groningen mogelijk Innovatiehoofdstad van Europa dankzij onderzoek met slimme energiesystemen

Groningen mogelijk Innovatiehoofdstad van Europa dankzij onderzoek met slimme energiesystemen

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn, maar Groningen is genomineerd voor de titel: Innovatiehoofdstad van Europa. Samen met vijf andere steden Barcelona, Espoo, Grenoble, Malaga en Parijs.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze steden Barcelona, Espoo, Grenoble, Groningen, Malaga en Parijs staan op de shortlist voor de eerste verkiezing van de Europese Innovatiehoofdstad of "iCapital" (IP/13/808).

 

Een onafhankelijk panel van deskundigen heeft de zes steden aangewezen, die nu kans maken op een prijs van 500.000 euro. Dat bedrag gaat naar de stad die het beste innovatieklimaat heeft opgebouwd en zijn burgers, overheidsorganisaties, universiteiten en bedrijven laat samenwerken om innovatie nog meer te stimuleren. De winnaar wordt bekendgemaakt op de Innovation Convention 2014, het belangrijkste Europese evenement over innovatie, dat op 10 en 11 maart in Brussel plaatsvindt .

 

Máire Geoghegan-Quinn, EU-commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap, zei hierover: "De respons op onze wedstrijd was enorm, 58 Europese steden stelden zich kandidaat. Dit toont aan dat overheidsdiensten in Europa innovatie echt willen stimuleren en hun dienstverlening aan de burger willen moderniseren en verbeteren. Er kan maar één stad winnen, maar we kunnen allemaal van elkaar leren als we onze beste ideeën met elkaar delen”.

 

De iCapital-verkiezing is in het leven geroepen om steden aan te moedigen innovatie te stimuleren en om een netwerk tot stand te brengen zodat steden goede ideeën voor de toekomst kunnen uitwisselen. De steden zijn beoordeeld op basis van hun lopende initiatieven én hun toekomstplannen om de innovatieve capaciteit te verruimen. Dit zijn de finalisten en hun belangrijkste prestaties:

 

BARCELONA (Spanje) gebruikt nieuwe technologieën om de stad dichter bij de burgers te brengen

 

ESPOO (Finland) heeft strategische partnerschappen gesmeed met de wetenschap, het bedrijfsleven en de creatieve sector

 

GRENOBLE (Frankrijk) heeft geïnvesteerd in wetenschappelijke en technologische doorbraken door meer synergie tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven

 

GRONINGEN (Nederland) gebruikt nieuwe concepten, instrumenten en processen om een consumentgericht slim energiesysteem te ontwikkelen

 

MALAGA (Spanje) volgt een nieuw model voor stadsvernieuwing waarbij de bevolking en creatieve ondernemers samen zorgen voor groei

 

PARIJS (Frankrijk) stelt gebouwen beschikbaar aan allerlei bedrijven die ruimte nodig hebben voor experimentele innovatieve oplossingen

 

Achtergrond

Innovatie is van cruciaal belang voor economische groei en voor het concurrentievermogen van ondernemingen, en vormt dan ook de kern van de Europa 2020-strategie van de EU. Twee derde van de EU-bevolking woont nu in stedelijk gebied. Voor deze gebieden is dus een erg belangrijke rol weggelegd om Europa innovatiever te maken.

Meer informatie:

 www.ec.europa.eu/icapital

www.ec.europa.eu/euic2014

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Zes Nederlandse bedrijven, drie kennisinstellingen en 40 huishoudens zijn in juni 2013  een proef in Groningen en Hoogkerk gestart waarbij consumenten innovatieve, slimme energiediensten uittesten op het gebied van duurzame energiekeuze en kostenbesparing.

Het doel is om te onderzoeken welke slimme energiediensten het beste aansluiten bij de wensen van de consument teneinde een duurzame en kosteneffectieve energievoorziening te realiseren. Het was de eerste keer dat consumenten betrokken worden in een dergelijk onderzoek.