nieuws

24 aug 2000, 00:12

Groningen gaat met operators overleggen over UMTS-frequenties

Groningen gaat met operators overleggen over de problematiek van de UMTS-frequenties. De gemeente doet dat om te voorkomen dat de stad pas jaren na de Randstand voorzieningen krijgt voor ontvangst van het draadloze internet via de UMTS-frequenties.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens beleidsmedewerker Daniel Harssema van de afdeling Economische Zaken onderkent de gemeente het gevaar dat UMTS vanaf 2002 al wel mogelijk is in de Randstad maar nog niet in Groningen en Limburg. Dat gevaar werd gesignaleerd door twee IT-specialisten uit Groningen. Volgens dit tweetal is het voor het draadloze internet noodzakelijk dat er nieuwe zendmasten worden geplaatst in Nederland. Maar de grote telecom-bedrijven als KPN, Ben of Libertel zullen die antennes bij voorrang gaan plaatsen in de Randstad, Utrecht en Brabant omdat daar nu eenmaal de meeste mensen wonen. Dat zou betekenen dat Groningen wellicht pas in 2007 bereikbaar is voor draadloos internet, zo vrezen de twee specialisten.
‘Wij onderkennen dat gevaar. Ze hebben er gelijk in dat ze dat signaleren’, zegt Harssema namens de gemeente Groningen. Maar volgens hem was de gemeente zich daar al enige tijd van bewust. ‘Wij zijn momenteel in gesprek met de operators die in Groningen GSM masten aanleggen. We streven naar een convenant met die operators over geschikte en voor de gemeente aanvaardbare plaatsen voor die masten. Tijdens de onderhandelingen daarover zullen we ook zeker de problematiek van de UMTS-frequenties aan de orde stellen’, aldus Harssema. Volgens hem is Groningen er alles aan gelegen om het predikaat ‘IT Stad’ waar te blijven maken. ‘Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat we pas veel later voor UMTS bereikbaar zijn’.
Wel benadrukt Harssema dat de gemeente niet het beleid van de zelfstandige telecom-bedrijven kan bepalen. ‘Zij zijn er uiteraard vrij in om te bepalen waar ze zelf als eerste de antennes neerzetten. Maar wij zullen ons er als gemeente zeker voor inspannen om te voorkomen dat Groningen een achterstand oploopt. We doen ons best om UMTS hier zo snel mogelijk te krijgen, uiteraard ook rekening houdend met de belangen van bewoners bij de plaatsing van de nieuwe masten’.