nieuws

28 jun 2001, 00:12

Groningen, Friesland en Drenthe ondertekenen cultuur-convenant

Staatssecretaris Van der Ploeg komt donderdag naar het Noorden om een convenant te ondertekenen met betrekking tot de cultuur in Groningen, Friesland en Drenthe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanstaande donderdagmiddag 28 juni zal staatssecretaris F. van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen samen met de cultuurgedeputeerden van de drie noordelijke provincies en de cultuurwethouders van de gemeenten Groningen en Leeuwarden het cultuurconvenant 2001 - 2004 ondertekenen. Dit noordelijk convenant heeft tot doel het cultuurbeleid voor de komende jaren onderling goed af te stemmen. Het geeft het kader aan voor de infrastructuur cultureel erfgoed, musea, (archeologische) monumenten en werelderfgoed
De Groningse ondertekenaars zijn gedeputeerde M.L. de Meijer van de provincie Groningen, wethouder W.R. Pattje van de gemeente Groningen.