nieuws

21 nov 2011, 11:11

Groninger Forum heeft inhoudelijk te weinig te bieden, aldus PvdA Groningen

De plannen van wethouder Ton Schroor (D66) voor de invulling van het Groninger Forum, zijn niet overtuigend. Dat stellen twee PvdA gemeenteraadsleden uit Groningen, Marloes Dekker en Roeland van der Schaaf. “De PvdA fractie had hooggespannen verwachtingen van de nieuwe Forumvisie, maar laten we er geen doekjes om winden: deze visie stelt ons teleur.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'De PvdA fractie had hooggespannen verwachtingen van de nieuwe Forumvisie, maar laten we er geen doekjes om winden: deze visie stelt ons teleur. Er ligt een notitie die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Die veel aanstipt en benoemt, maar onvoldoende overtuigt. Dit is niet het verhaal waaruit hernieuwde energie, daadkracht en enthousiasme spreekt om met nieuw elan aan het Forum te gaan bouwen. Een gemiste kans. En misschien ook wel een bewijs van de valkuil waar we continu in trappen. In de politiek lijken we een visie te verwachten waar voor 2017 alvast iedere m2 bestemd is en de programmering dichtgetimmerd is. Hoe realistisch is dat? '''

Ideeën
 

'In de Forumvisie missen wij dan ook de betrokkenheid van de Stad bij het verhaal. Ons viel het al eerder op, hoeveel mensen er eigenlijk met mooie ideeën voor het Forum rondlopen. Dit zegt iets over de kracht van de stad en over de potentie van het Forum. Maar het betekent ook dat er voor die inbreng meer ruimte moet komen. Wat de PvdA betreft zal daarom bij de verdere ontwikkeling van het Forum de focus de komende jaren op de volgende uitgangspunten moeten liggen.'

Programmeren door de stad
 

''Het Forum is van iedereen. Dit betekent dat er geen besloten bijeenkomsten plaatsvinden. Het betekent ook dat de invulling bepaald wordt door initiatieven die vanuit de stad en de regio opbloeien. Dit is wat anders dan bij een museum waar een expert voor de stad programmeert. Het Forum moet in 2017 de broedplaats zijn waar allerlei initiatieven vanuit de stad op het gebied van cultuur, informatie, geschiedenis en actualiteit een plek krijgen. Het betekent dan ook dat we als politiek anno 2011 moeten stoppen met krampachtig te gaan bedenken hoe de programmering van het Forum er vanaf 2017 uit moet gaan zien. Dat weten we namelijk niet.

Onvermoede allianties dragen bij aan het succes. Innovatie en creativiteit ontstaan waar ruimte geboden wordt. Dit is misschien voor de politiek wel het meest lastige en spannende bij het Forum: durven vertrouwen op de initiatieven en dynamiek uit de stad. Dit doen we door het proces te faciliteren in plaats van op voorhand te regelen.

Het beste van Nederland


'Hoewel de oppositie ons al een tijdje anders wil doen laten geloven is het Forum geenszins een gebouw zonder invulling. Feit is dat er een bibliotheek, een bioscoop, een museum, een debatcentrum en Horeca in het Forum gaan komen. De opdracht die deze organisaties moeten krijgen is dat ze in 2017 er voor gaan zorgen dat ze in hun soort tot het beste behoren wat Nederland te bieden heeft. Gezamenlijk zullen zij bovendien meer dan de som der delen zijn. Het is aan de politiek en de Forumorganisatie om deze partijen daarin optimaal te ondersteunen. Dit kan door het bieden van een hoogwaardige accommodatie en – organisatie.'

''Het is duidelijk dat het Forum de weg omhoog moet vinden. Zowel in de bouw als in de inhoud. Want bij veel Stadjers is het – overigens onterechte – beeld ontstaan dat er een  gebouw is bedacht zonder invulling. Zorgwekkend is ook het beeld dat het Forum slechts een fysiek-infrastructureel project is. Dat is onzin: het Forum gaat over werk, samenleven en culturele ontwikkeling.'

'' De investering in het Forum is een investering in de toekomst van de Stad. In mensen dus. Het is aan de politiek en Forumorganisatie om dit beeld weer recht te krijgen. En dan niet met wollige teksten en vage verhalen, maar met heldere taal, concrete acties, een duidelijke richting en samen met de Stad. Het Forum kan zich geen valse doorstart permitteren. ‘’

Marloes Dekker
Roeland van der Schaaf

PvdA-raadsfractie