nieuws

25 jan 2012, 10:10

Groningen en Drenthe gaan gezamenlijk strijd aan met wateroverlast

De provincies Groningen en Drenthe gaan onder de titel Droge Voeten 2050 een breed pakket aan maatregelen doorvoeren zodat ook bij extreem hoge waterstanden geen noodsituaties meer zullen voorkomen. Dat hebben de beide colleges van gedeputeerde staten dinsdag besloten. In 2014 zal duidelijk moeten zijn welke maatregelen genomen moeten worden om het watersysteem in de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s veilig te houden tot in ieder geval 2050.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het watersysteem moet meer pieken kunnen opvangen en ook bij hoogwater voldoende bescherming bieden. Dat is nodig omdat door de klimaatverandering regenperiodes langer en heftiger worden. Bovendien heeft Groningen (en in mindere mate ook Drenthe) te maken met bodemdaling door aardgaswinning. Bij eerdere onderzoeken, direct na de wateroverlast in 1998, is daar maar ten dele rekening mee gehouden.

De bedoeling is om in overleg met onder meer de waterschappen te komen tot een pakket aan maatregelen dat het watersysteem tot 2050 voldoende veilig houdt. Met name Groningen had begin deze maand te maken met extreem hoogwater. Vijf dorpen werden toen wegens dreigende dijkdoorbraken geëvacueerd.