nieuws

22 okt 2012, 21:09

‘Groningen deed wel degelijk onderzoek naar alternatief voor Tram’

Er is in Groningen wel degelijk uitvoerig onderzoek gedaan naar alternatieven voor de tram. Informateur Johan Remkes vergist zich een beetje wanneer hij denkt dat in Groningen alleen maar gekeken is naar haalbaarheid van de Regiotram.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat althans vindt de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen. Fractievoorzitter Gijsbertsen heeft vragen gesteld aan het college van B en W naar aanleiding van uitlatingen zaterdag van informateur Johan Remlkes

‘’Op 19 oktober j.l. deed informateur Remkes via RTV Noord melding van 'tegenvallers' die optelden tot een bedrag van 28 miljoen euro. In hetzelfde interview beweerde Remkes dat geen alternatieven voor de Regiotram zouden zijn onderzocht. Zoals u weet is dat wel degelijk gebeurd. De onderzochte alternatieven betroffen onder meer het busknopenmodel, het treinmodel en het dubbelgeledebussenmodel.’, aldus Gijsbertsen.


Hij vraagt nu aan B en W of informateur Remkes en informateur Tichelaar wel op de hoogte gesteld zijn van de onderzoeken naar alternatieven voor de Regiotram. ‘ Zo nee, waarom niet en is het college bereid de informateurs deze informatie alsnog toe te doen komen? ‘, aldus Gijsbertsen.