nieuws

03 aug 2011, 20:08

Groningen: 3.500 illegaal gebruikte minicontainers ingenomen

In Groningen zijn bijna 3.500 illegaal gebruikte minicontainers ingenomen. Dat heeft de gemeente Groningen woensdag bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2009 en 2010 hebben ca. 59.000 grijze en groene afvalcontainers van de inwoners van de gemeente Groningen een chip met een nummer gekregen. Hierdoor weet de gemeente precies waar en hoeveel afvalcontainers er staan bij huishoudens.

De informatie wordt gebruikt om adequater heffingen op te kunnen leggen maar ook om inzamelroutes efficient in te delen. Er zijn bijna 3.500 illegaal gebruikte minicontainers ingenomen. Ongeveer 600 huishoudens en zo’n 40 bedrijven en instellingen zijn alsnog gaan betalen voor de (extra) minicontainers waarover men bleek te beschikken.

Door de invoering van het systeem is de hoeveelheid restafval licht gedaald. Veel bewoners hebben de extra minicontainer(s) waarover men beschikte ingeleverd en zijn het afval beter gaan scheiden. Dit is goed voor het milieu en leidt tot lagere verwerkingskosten. Het aantal containers dat sinds de invoering van het systeem als gestolen of vermist is gemeld, is met 70% gedaald. Dit scheelt de gemeente het vervangen van circa 700 minicontainers per jaar.

De huisvuilauto’s zijn voorzien van uitleesapparatuur die van elke minicontainer herkend of en hoe deze bij de gemeente geregistreerd staat. Zo kunnen bijvoorbeeld containers die als gestolen gemeld zijn en toch door derden worden gebruikt achterhaald en geweigerd worden. Het systeem leidt voor de gemeente tot lagere kosten. De besparing die het systeem oplevert komt ten goede aan de afvalstoffenheffing.