nieuws

11 dec 2001, 00:12

GroenLinks wil Statenuitspraak over miljoenen voor ‘Gironingen’

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen vindt dat er snel een discussie moet komen over de miljoenen die door Gedeputeerde Staten beschikbaar zijn gesteld voor de start van de Giro d’Italia. Dat evenement komt in mei volgend jaar naar Groningen. Gedeputeerde Staten hadden daar eerst al een miljoen gulden voor uitgetrokken, en onlangs nog eens een miljoen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De GroenLinks Statenfractie heeft samen met Henny Hemmes van de SP en Jitze Warris van de RPF/SGP Commissaris Alders gevraagd de kwestie te bespreken tijdens de Statenagenda van woensdag 12 december a.s. Volgens GroenLinks is dat noodzakelijk op korte termijn zekerheid te kunnen bieden over het beschikbaar stellen van extra middelen voor het Festival di Gironingen 2002. Volgens deze fractie is de subsidie niet zo zeer omstreden, als wel onduidelijk. Daardoor heeft deze fractie de indruk dat het nog niet helemaal zeker is of dat tweede miljoen er nu komt, ja of nee. Gedeputeerde Staten kunnen namelijk wel wat beloven. Maar Provinciale Staten hebben daarover het laatste woord. ‘De potentiële subsidiënten verdienen het om op korte termijn zekerheid te krijgen over het daadwerkelijk beschikbaar komen van de betreffende middelen. Provinciale Staten is het enige orgaan dat deze zekerheid op korte termijn kan bieden’, aldus GroenLinks Statenlid Wiebe van der Ploeg.