nieuws

15 okt 2002, 00:12

GroenLinks wil nu snel faunatunnel bij Stadspark in Groningen

GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen pleit voor een faunatunnel achter het Groningse Stadspark.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens GroenLinks raadslid Harrie Miedema heeft de Milieufederatie onlangs per brief al bij Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland aangedrongen op het treffen van compenserende maatregelen wegens aantasting van het Stadspark bij de herinrichting van de zuidelijke ringweg. Milieufederatie en tien milieuorganisaties vragen in de brief om een faunatunnel tussen de Piccardthof en het Stadspark, geluidsschermen langs het Stadspark en het herplanten van te kappen bomen in het Stadspark.
GroenLinks vindt dat de kwestie niet alleen aan Rijkwaterstaat moet worden overgelaten, maar dat er ook een rol is weggelegd voor de gemeente Groningen. ‘De herinrichting van de zuidelijke ringweg speelt zich vrijwel geheel af op Gronings grondgebied en daar zou de gemeente toch wel wat over te zeggen moeten hebben.
De realisatie van een faunatunnel tussen Stadspark en Piccardthof zou bovendien een knelpunt in de stedelijke ecologische structuur oplossen en dus prima aansluiten bij het college-programma.’, zo schrijft Miedema.
In november vorig jaar heeft GroenLinks bij de algemene beschouwingen een motie ingediend over een faunatunnel onder de A7. Het college vond het toen nog te vroeg om dit punt in te brengen bij Rijkswaterstaat. Volgens Miedema is de tijd nu aangebroken om dat wel te doen.