nieuws

19 feb 2002, 00:12

GroenLinks wil informateur in Groningen

GroenLinks maakt zich hard voor het aanstellen van een informateur in de Groningse politiek. Hiermee wil de partij meer ‘openbaarheid en gelijkwaardigheid’ bereiken bij de samenstelling van een nieuw College van B&W. Dit schrijft GroenLinks-lijsttrekker Karin Dekker in een brief aan haar collega’s bij andere Groningse fracties.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dekker beschrijft in haar brief exact hoe haar fractie zich de vorming van een nieuw College voorstelt. De gekozen lijsttrekkers komen een dag na de verkiezingen bijeen in een openbare vergadering. De lijsttrekkers spreken zich uit over de samenstelling van het gewenste College en wijzen een externe informateur aan, waarbij de grootste partij het recht krijgt om een kandidaat voor te dragen.
Nadat de informateur verschillende opties onderzocht heeft, zal hij de nieuwe gemeenteraad een voorstel over de samenstelling van een nieuw College voorleggen. Na goedkeuring wijst de gemeenteraad een formateur aan, die in samenspraak met de beoogde Collegepartners een Collegeprogramma opstelt en wethouders aanzoekt.
Dekker stelt in haar brief dat er in het verleden ook door andere fracties kritiek is geuit op de huidige procedure voor Collegevorming. De GroenLinks-lijsttrekker noemt de procedure ‘voor gemeenteraad noch burger inzichtelijk en controleerbaar’, omdat de onderhandelingsgesprekken binnenskamers plaats vinden en de wethouders in een gesloten vergadering worden gekozen.