nieuws

25 feb 2008, 09:09

GroenLinks wil gemeente niet onder curatele van Rijk

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil opheldering over berichten dat de gemeente Groningen mogelijk onder curatele van het Rijk wordt gesteld vanwege het bijstandsbeleid. De fractie wil weten welke actie het college heeft ondernomen om de artikel-12-achtige procedure te voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De partij vreest ook een verband met de hoge overschotten die de gemeente heeft voor re-integratie. De fractie heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De Tweede Kamer beslist op 27 februari over de onder curatele-stelling van een aantal gemeenten met tekorten op het budget voor bijstandsuitkeringen. De onder curatele-stelling beperkt zich tot het terrein van Sociale Zaken. Naast Groningen gaat het hierbij onder meer om Enschede en Leeuwarden. Deze ‘nadeelgemeenten’ krijgen op basis van het zogenaamde objectief verdeelmodel een veel te klein deel van het Rijksbudget om de uitkeringen te kunnen betalen. Groningen kreeg in 2006 maar liefst 12,2 miljoen euro te weinig.

De GroenLinks-fractie is verbaasd over de berichten en vraagt zich vooral af wat het college heeft gedaan om deze situatie te voorkómen. Zo hebben de gemeenten Enschede, Leeuwarden en Heerlen actie ondernomen richting de Tweede Kamer. Het is volgens Groen Links onduidelijk hoe Groningen zich heeft opgesteld.

De partij wil verder weten of er een verband bestaat tussen de kritiek van het Rijk en de overschotten in Groningen op de re-integratiegelden. Dat geld is bedoeld om mensen uit de bijstand te helpen, maar mag niet worden gebruikt voor de betaling van uitkeringen. De fractie heeft het college de vraag gesteld of het Rijk uit de overschotten de conclusie trekt dat Groningen te weinig doet om het aantal bijstandsgerechtigden naar beneden te brengen.