nieuws

19 jul 2013, 10:10

GroenLinks wil dat provincie stukken kolencentrale openbaar maakt

De Statenfractie van GroenLinks is blij met de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, dat veel van de door Greenpeace bij de provincie Groningen opgevraagde stukken over de kolencentrale van RWE in de Eemshaven, openbaar moeten worden gemaakt, tenzij nader gemotiveerd dat dat echt niet kan. GroenLinks is dan ook zeer verbaasd dat Gedeputeerde Staten 'tevreden' zijn met de uitspraak van de rechter, terwijl de rechter het argument ‘íntern beraad’ voor geheimhouding van tafel veegt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De inwoners van Groningen hebben er recht op dat alle provinciale informatie over de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven openbaar wordt gemaakt en dat er niets geheim wordt gehouden”, aldus Statenlid Nienke Homan. Volgens Greenpeace zou de provincie te nauw hebben samengewerkt met RWE bij de vergunningverlening voor de kolencentrale. Dit zou blijken uit de tot nu toe geheime stukken van de provincie. GroenLinks wil dat alle informatie boven tafel komt, zodat Provinciale Staten er een gefundeerd oordeel over kunnen vellen. Als de beweringen van Greenpeace kloppen, dan zal de Statenfractie het provinciale bestuur hier stevig op aanspreken.

GroenLinks is zowel landelijk als provinciaal altijd tegen de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven geweest. Elektriciteit opwekken met behulp van kolen is een achterhaalde, vervuilende technologie en past niet in een provincie die voorop wil lopen met het opwekken van duurzame energie. Volop inzetten op energiebesparing en opwekken van energie met zon en wind past veel beter bij de duurzame ambitie van de provincie. Het is daarom jammer dat in het voorlopige landelijke energieakkoord de kolentaks wordt geschrapt. Dat was nog een flinke hobbel om de kolencentrale van RWE in de Eemshaven in gebruik te nemen. Alleen de definitieve uitspraak van de Raad van State over de nieuwe vergunning voor de Natuurbeschermingswet kan nu nog roet in het eten gooien. GroenLinks hoopt dat de rechter die vergunning vernietigt, waardoor de centrale niet in gebruik kan worden genomen.