nieuws

25 nov 2001, 00:12

GroenLinks: ‘Wij zijn er niet om zoete broodjes te bakken met B en W'

De fractie van GroenLinks bestrijdt de stelling dat deze fractie zich onder leiding van Karin Dekker dusdanig opstelt tegenover het collegebeleid dat de SP langzamerhand aantrekkelijker begint te worden als coalitiepartner dan GroenLinks. Gemeenteraadslid Hans-Paul Klijnsma reageert daarmee op een bericht gisteren in de Groninger Internet Courant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarin maakten we melding van het feit dat de fractievoorzitter van de SP, Peter Verschuren, zich niet nog eens een periode kandidaat stelt als lijsttrekker voor de SP. Hij wordt opgevolgd door Rosita van Gijlswijk. In het bericht maakten we ook melding van het feit dat de opstelling van GroenLinks onder leiding van fractievoorzitter Karin Dekker binnen het college van B en W tot irritatie heeft geleid. Daar is meer waardering ontstaan voor de SP die momenteel aantrekkelijker lijkt als coalitie-partner dan GroenLinks, zo wordt er gedacht.
Hans-Paul Klijnsma deelt die kritiek op de opstelling van de GroenLinks niet. ‘Ik denk dat het college van B en W wat geïrriteerd is over onze opstelling tijdens de behandeling van de begroting. Toen hebben we een beoordeling gegeven van deze collegeperiode. Daar zaten plussen en minnen in. Delen van het collegebeleid hebben we gesteund, deels door zelf met initiatieven te komen die ook zijn overgenomen door college en raad, b.v. de eindejaarsuitkering voor mensen met een minimumuitkering, en het initiatie voor een energiebesparingscampagne.’
‘Maar we hebben ook aandacht gevraagd voor gemiste kansen om de stad duurzamer en socialer te maken. Het milieubeleid kan zeker ten aanzien van verkeer en vervoer een stuk groener worden, door meer aandacht voor de fiets en stimulering van het Openbaar Vervoer. We vinden dat de bebouwingsdichtheid van Meerstad omhoog moet, o.a. vanwege de aanleg van een sociaal veilige route naar de stad en om een openbaar vervoersas mogelijk te maken.’
‘Onze opstelling is erop gericht om duidelijk te maken waar wij voor staan. Daar waar wij het eens zijn met het college, steunen wij voorstellen. Waar we kritiek hebben houden wij dat niet voor ons. Dan zullen we voorstellen in onze richting proberen aan te passen en als we het uiteindelijk niet eens zijn, stemmen we tegen. GroenLinks zal dus niet alleen applaus leveren. ‘ , aldus Klijnsma ‘We zitten niet in de gemeenteraad om zoete broodjes te bakken. We bekijken alle voorstellen gewoon kritisch. En daarbij hebben wij niet de indruk dat we overal ongenuanceerd tegen zijn, integendeel. We varen onze eigen koers’, zo betoogt Klijnsma.