nieuws

15 jan 2003, 00:12

GroenLinks verbolgen over prijsverhogingen Arriva bij overgang van Interliner naar Qliner

De Interliner-busverbindingen zijn per 1 januari 2003 vervangen door Qliner. Dit is niet alleen een verandering in naam, maar heeft ook aanzienlijke financiële gevolgen, zo meldt GroenLinks in de Staten van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

1.De korting via de NS-voordeelurenkaart is afgeschaft. Wie nu in de daluren korting wil hebben bij Arriva moet met extra kosten een Arriva-voordeelurenkaart á 30 Euro aanschaffen. Dat is bijna even duur als de NS-voordeelurenkaart waarmee je hebt korting voor een veel groter net. 2.Er is een overgangsregeling voor mensen met een NS-voordeelurenkaart. Maar deze regeling is enigszins merkwaardig ingevuld: de NS-voordeelurenkaart is op de Qliner geldig tot het moment dat hij vernieuwd wordt. Dus de mensen van wie de kaart geldig is tot maart hebben twee maanden korting; mensen van wie de kaart geldig is tot september hebben nog acht maanden korting. 3.Met de Arriva-voordeelurenkaart kun je geen extra volwassene meenemen, zoals dat voorheen (en bij de NS nog steeds) wel kon. (samenreiskorting) 4.De daluren zijn veel krapper ingevuld dan voorheen: van ongeveer 9 tot 14 uur en na 18 uur. Ook hierin wijkt Arriva af van de NS. Wel kun je met een kaartje in de daluren met korting gekocht in de spitsuren reizen. 5.Er komt een toeslag van 80 Eurocent voor rijden in de spits 6.De Senioren Vrije Reisdag is afgeschaft
Voor de reiziger betekent dit alles een forse prijsverhoging. De GroenLinks Statenfractie is daarom uiterst verbaasd dat Gedeputeerde Staten zonder meer akkoord is gegaan met deze wijzigingen. In de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer van maandag 13 januari 2003 zal GroenLinks voorstellen om in het hele jaar 2003 voor houders van de NS-voordeelurenkaart de regelingen ongewijzigd te laten ten opzichte van 2002 en het jaar 2003 te benutten om verder te onderhandelen met Arriva over het prijsbeleid van de Qliners.