nieuws

14 nov 2010, 14:02

GroenLinks unaniem tegen CO2 opslag in Groningen

Afgelopen zaterdag heeft de ledenvergadering van GroenLinks in de provincie Groningen zich unaniem uitgesproken tegen proeven met CO2 opslag in de provincie Groningen. GroenLinks was afgelopen zaterdag in de stad Groningen bijeen om het programma te bespreken voor de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011. GroenLinks is in de provincie Groningen steeds positief kritisch geweest over CO2 opslag. Over de concrete proeflocaties had de partij zich echter nog niet uitgesproken; dit in afwachting van een intern debat dat is gepland voor vrijdag 19 november a.s.. Omdat woensdag 17 november in Provinciale Staten een debat plaats vindt over CO2 opslag heeft de ledenvergadering een motie over de actuele situatie besproken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks reageert op het regeerakkoord waarin CO2 opslag wordt gekoppeld aan kernenergie, op het laten vallen van Barendrecht als proeflocatie en op het gesprek dat vorige week plaats heeft gehad tussen Noord-Nederlandse bestuurders en minister Verhagen van Economische Zaken.

CO2 opslag wordt door GroenLinks gezien als een noodzakelijk kwaad om de omslag naar een duurzame samenleving tijdig te kunnen realiseren. Slechts onder strenge voorwaarden kan de partij instemmen met proeven en concrete locaties. Die voorwaarden zijn vastgelegd in het nieuwe verkiezingsprogramma. De partij constateert nu dat aan die voorwaarden bij lange niet wordt voldaan en trekt daaruit haar conclusies voor de Groninger locaties en zegt unaniem: “Nee!”

GroenLinks constateert dat het kabinet totaal ongeloofwaardig is. Het handelen van dit kabinet is niet gebaseerd op het gericht halen van klimaatdoelen. Het nut van de proeven is bovendien nihil omdat er de komende decennia geen grote gasvelden leeg komen. Kleinschalige proeven krijgen dus in de praktijk van alledag geen grootschalig vervolg.

Groenlinks vindt bovendien dat minister Verhagen de Groninger bevolking schoffeert doordat hij verschillende maatstaven hanteert voor CO2 opslag in het Westen en in bijvoorbeeld Grootegast, Boerakker of Sebaldeburen. Het kabinet voedt daarmee de gedachte dat Noord-Nederland het afvalputje van Nederland is. Het belang van een burger uit Noord-Nederland wordt anders gewogen dan dat van burgers in het westen van het land en dat mag nooit worden geaccepteerd.