nieuws

30 nov 2000, 00:12

GroenLinks Statenfractie verontrust over tweedeling gehandicapten zorg

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten in Groningen maakt zich zorgen over een dreigende tweedeling in de zorgsector. Die zorg is ontstaan na een uitzending van Netwerk, waar bleek dat een verzorgingshuis mensen die geen geld hebben en complexe zorg nodig hebben liever niet meer opnemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een uitzending van het programma Netwerk van dinsdag 28 november jl. werden beelden getoond van de Sintmaheerd in Tolbert, een intramurale instelling van Stichting “de Zijlen”, één van de grote zorgaanbieders in onze provincie, waar het gaat om de zorg voor mensen met een verstandelijk handicap.
De uitzending bracht de problemen in beeld die instellingen aangeven te hebben met de financiering van de complexe zorg voor mensen die meer dan gemiddelde zorg behoeven, ook wel aangeduid met de term MCG (meervoudig complex gehandicapt). Een medewerker van Stichting “de Zijlen” ging daarbij zover dat ze aangaf mensen met een complexe zorgvraag niet meer te kunnen opnemen, omdat ze onvoldoende financiële middelen meebrengen en omdat dientengevolge de zorg ten koste zou gaan van de zorg die wordt geleverd aan reeds opgenomen bewoners.
Uit de uitzending was op te maken dat dit probleem met name ontstaan is bij de financieringsmethodiek, die moet zorgen voor de oplossing van de wachtlijsten. De GroenLinks Statenfractie vindt het niet acceptabel dat juist die mensen die zorg heel hard nodig hebben en waarvan de mantelzorgers aangeven het bijna niet meer vol te kunnen houden, bij deze operatie buiten de boot zouden vallen. De GroenLinks Statenfractie heeft hierover, bij monde van Marijke Folkerts, het College van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld.