nieuws

15 jan 2002, 00:12

GroenLinks: ‘Provincie op bres voor Spreiding KPN’

De fractie van Groen Links in de provincie Groningen vindt dat de bezuinigingen bij de KPN er niet toe mogen leiden dat de resultaten van de spreidingsoperatie van de afgelopen jaren weer teniet worden gedaan. Volgens het Groen Links Statenlid Wiebe van der Ploeg zou terugdraaien van de sreiding ook zeer slecht zijn voor de ICT-ontwikkeling van Stad en provincie Groningen. Hij heeft zijn zorgen middels vragen aanhangig gemaakt bij Gedeputeerde Staten

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij wil graag van GS weten wat haar analyse is rond de inkrimping van KPN in Groningen voor zowel de directe en de indirecte werkgelegenheid als voor de ICT-beleidsstrategie. Ook wil Groen Links weten of GS zich zorgen maken over deze bedreiging. Verder wil Groen Links weten of het College de afgelopen maanden overleg heft gevoerd over de gevolgen van de verwachte bezuinigingen met respectievelijk de KPN, de gemeente Groningen of de meest betrokken ministers.
Van der Ploeg vindt in elk geval dat het kabinet gebonden is aan de geest van het KPN- spreidingsakkoord en dat er compenserende maatregelen overwogen dienen te worden, wanneer veel KPN-ers in Groningen hun baan verliezen.