nieuws

08 dec 2008, 08:08

GroenLinks ongelukkig met jacht bij Kardinge

De fractie van GroenLinks in de Groningse gemeenteraad is ongelukkig met het feit dat er gejaagd zou worden bij het Groninsge recretatiegebied kardinge, en heeft daar nu schriftelijke vragen over gesteld aan B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar aanleiding van berichten in de media over jacht op hazen en fazanten in recreatiegebied Kardinge, vraagt de fractie van GroenLinks aan het gemeentebestuur om in te grijpen. Raadslid Harrie Miedema stelt schriftelijke vragen, waarin hij het college van B&W oproept om met de jagers en de grondeigenaren in gesprek te gaan en eventueel de politie in te schakelen.

“Het kan toch niet dat bewoners van Beijum en Lewenborg het gebied niet meer in durven omdat ze bang zijn beschoten te worden?”aldus Miedema. De jacht gaat ten koste van rust, veiligheid en natuur in het gebied.

De plezierjacht op hazen en fazanten wordt uitgevoerd door jagers van de wildbeheereenheid, die toestemming nodig hebben van de eigenaren van de grond. Het gebied waar gejaagd wordt, tussen het Beijumerbos en de wijk Drielanden, ligt midden in recreatiegebied Kardinge, dat door zeer veel bewoners van de wijken Beijum en Lewenborg wordt gebruikt om te wandelen of te fietsen.

Door het jagen vlakbij de huizen en de paden, voelen mensen zich niet meer veilig, wordt de rust verstoord en worden de natuurwaarden aangetast. Het Beijumerbos wordt door Natuurmonumenten beheerd en de natuurwaarden zijn daar hoog. GroenLinks vindt dat plezierjacht hier niet bij past en dat het gemeentebestuur in actie moet komen, aldus een persbericht van GroenLinks.