nieuws

07 okt 2001, 00:12

GroenLinks heeft kritiek op het milieubeleid van de provincie

GroenLinks maakt zich grote zorgen over het milieubeleid van de provincie Groningen. Volgens de politieke partij stelt de provincie zich nalatig op wat betreft controle en handhaving bij milieuvergunningen. Bij de komende Algemene beschouwingen zal GroenLinks daarom vragen om een ‘commissie beleidsonderzoek’ in te stellen, die moet onderzoeken hoe de milieuregels in de provincie worden gehandhaafd en gecontroleerd. Hierbij zou ook een inventarisatie van gedoogsituaties moeten horen en de eventuele risico’s voor gezondheid en milieu die dat met zich mee kan brengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de politieke partij tonen de gebeurtenissen in Enschede en Volendam aan dat er veel mis is met controle en handhaving van milieuvergunningen. En ook in de provincie Groningen zouden volgens GroenLinks bedrijven zijn die de nodige risico’s met zich meebrengen. GroenLinks geeft als voorbeeld PGG in Westerbroek, waar al jarenlang met sterk verouderde milieunormen gewerkt zou worden. De Statenfractie van de partij heeft hierover enige tijd geleden schriftelijke vragen gesteld.
Een ander bedrijf waar de fractie zich zorgen over maakt is ESD in Delfzijl. Volgens de milieu-inspectie zijn de normen te vaag en slecht te controleren. Omdat het inzicht en de juiste gegevens hierover erg ondoorzichtig zijn voor de Provinciale Staten, stelt de fractie van GroenLinks voor een commissie beleidsonderzoek in te stellen, die gaat onderzoeken hoe de milieuregels momenteel gehandhaafd en gecontroleerd worden in de provincie Groningen. Hier zouden ook de gedoogsituaties bij betrokken moeten worden, evenals de eventuele gevolgen voor het milieu en voor de bewoners in de provincie.
Onlangs heeft premier Kok aangegeven dat er een eind moest komen aan het gedogen. De GroenLinks Statenfractie zegt het daar mee eens te zijn.