nieuws

27 mrt 2009, 10:10

GroenLinks haalt uit naar VVD in debat nieuwbouw Sociale Dienst

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen haalt uit naar de fractie van de VVD inzake de verhuizing van de Sociale Dienst van de Eendrachtskade naar het Europapark. Raadslid Matthias Gijsbertsen heeft het helemaal gehad met de kritiek van de VVD op het gemeenteraadsbesluit. In zijn weblog in de Digitale Stad Groningen legt hij uit wat nu eigenlijk de motieven waren voor GroenLinks om te kiezen voor een nieuw gebouw van 66 miljoen euro, in plaats van het voor een aanzienlijk lager bedrag laten aanpassen vande Zwarte Doos. Matthias Gijsbertsen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De kogel is door de kerk. De gemeenteraad heeft gisteren met 28 tegen 10 stemmen ingestemd met de verhuizing van de dienst SoZaWe en het UWV WERKbedrijf naar het Europapark. Vóór stemden GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie, Student en Stad, 10 leden van de Partij van de Arbeid en één raadslid van het CDA. Daarmee komt een einde aan een slepende discussie van een jaar, en dus aan de voortdurende onduidelijkheid voor het personeel en de betrokken organisaties.


Een deel van de raadsleden hield vast aan een simpel nee. Het verwijt van de VVD dat er geen echte inhoudelijke afweging zou hebben plaatsgevonden bevreemdt me. Dat is ook nogal lef hebben voor een partij die zelf een inhoudelijk flinterdun verhaal houdt. Alternatieven voor de huidige keuze zijn namelijk niet aangedragen. Er is ook niet om uitwerking van andere, afgevallen, locaties verzocht toen daar het moment voor was. Zonder alternatieven tegen stemmen, en daarmee geen verantwoordelijkheid nemen voor een groot probleem in de stad, is gemakkelijk en getuigt niet bepaald van constructieve oppositie.
Het probleem van de huisvesting van SoZaWe is heel urgent geworden door het lange besluitvormingsproces. Terecht hebben veel raadsleden erop gewezen dat de schuld van dat lange proces in belangrijke mate bij het college ligt. Maar dat maakt de urgentie van het probleem niet kleiner. Het is daarom niet chique om je daarachter te verschuilen om zo met een eenvoudig ‘njet’ te kunnen volstaan.

Immers, welk perspectief boden VVD, CDA en Stadspartij aan het personeel en de clienten van SoZaWe? Hooguit dat van nog meer onderzoeken naar locaties die al eerder onderzocht zijn, met een verwaarloosbare kans op een ander resultaat. En dus: een langer en langer verblijf in een gebouw dat niet meer geschikt is voor haar functie, en voor haar functies in de toekomst.


Ik denk dat de beslissing SoZaWe naar het Europapark te verhuizen een goede zal zijn voor de stad, het personeel en bovenal de clienten van SoZaWe. Om die laatste groep is het GroenLinks altijd in de eerste plaats te doen geweest. Zie ook mijn eerdere weblog-stukjes over dit onderwerp en mijn bijdrage in de raad. We moeten nu wel oppassen dat we de kwaliteit van dit nieuwe gebouw niet wegbezuinigen. Het is mooi als het goedkoper kan, maar een bezuiniging van 10 miljoen op een gebouw van 76 miljoen is nogal wat. GroenLinks is niet van plan een slecht gebouw te vervangen door een nieuw slecht gebouw. Waar het staat, maakt dan niet uit.’’

www.dsg.nl