nieuws

29 jan 2009, 20:08

GroenLinks Groningen wil aanvalsplan tegen laaggeletterdheid

De raadsfractie van GroenLinks wil dat Groningen in navolging van andere steden een aanvalsplan laaggeletterdheid maakt. Dat plan moet ertoe leiden dat meer mensen leren lezen en schrijven. Ook wil GroenLinks dat de gemeente eenvoudig Nederlands gebruikt in brieven en folders voor burgers. Dat stelt de fractie in schriftelijke vragen aan het college.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een kwart miljoen mensen in Nederland kunnen niet lezen en schrijven. Anderhalf miljoen mensen hebben er veel moeite mee. Dit maakt het voor hun moeilijk om mee te doen in de samenleving, en ook om brieven, folders en formulieren van de gemeente te begrijpen. GroenLinks vindt dit een belangrijk probleem. Gelukkig is er in de afgelopen jaren meer aandacht voor gekomen. Inmiddels hebben veel provincies en gemeenten aanvalsplannen laaggeletterdheid gemaakt. GroenLinks wil dat de gemeente Groningen dat ook doet.

In zo’n aanvalsplan moet onder meer aandacht zijn voor goed taalonderwijs. Ook is het belangrijk dat we laaggeletterden kunnen vinden en gericht kunnen helpen om beter te lezen en schrijven. Verder kan Groningen aansluiten bij landelijke initiatieven.
De raadsfractie van GroenLinks wil van het college weten wat er nu al gebeurt om laaggeletterdheid te bestrijden. Wellicht is het nodig om de huidige aanpak te intensiveren.

GroenLinks wil niet alleen laaggeletterdheid tegengaan, maar er ook voor zorgen dat de informatie van de gemeente voor burgers begrijpelijk is. In Nederland begrijpt zo’n 60% van de bevolking een willekeurige brochure of brief van de overheid niet. Dat komt omdat die meestal op een behoorlijk hoog taalniveau is geschreven. De Nederlandse Taalunie beveelt daarom een verlaging van dat taalniveau aan. GroenLinks wil dat de gemeente Groningen ervoor zorgt dat alle informatie van de stad voor burgers in eenvoudig Nederlands geschreven is. Dat komt concreet neer op het taalniveau B1.