nieuws

06 nov 2001, 00:12

GroenLinks Groningen op de bres voor zebrapaden in Helpman

De fractie van GroenLinks in de Groningse gemeenteraad vindt dat zebra’s moeten blijven, ook in de stille, 30 km.-straten. Volgens raadslid Hans Paul Klijnsma komt dat het woon- en leefklimaat aanzienlijk ten goede.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks heeft zich altijd ingespannen voor een (verkeers)veilige woon- en leefomgeving., zegt Klijnsma. ‘Daarbij hebben wij ons sterk gemaakt voor de handhaving van zebra’s, ook in 30 km straten’.
Na de invoering van Duurzaam Veilig in Helpman Oost, werden de zebra’s verwijderd. Dit leidde tot de nodige protesten van scholen, wijkcomité en de GroenLinks fractie, omdat hiermee de verkeersveiligheid niet is gediend. Uiteindelijk werd na lang overleg tussen de dienst RO/EZ, de betrokken scholen en het wijkcomité Helpman, rond de zomer bij de scholen in de buurt, ter vervanging van de verdwenen zebra’s, een "compromis" van een gele zone over het asfalt met 5cm ruggen aangelegd.
Nu blijkt dat deze week de Beethovenlaan weer een nieuwe asfaltlaag heeft gekregen, met als gevolg dat de gele stroken met 5cm ruggen zijn verwijderd. Hiermee lijkt het feuilleton over de verwijdering van zebra’s in het kader van Duurzaam Veilig een nieuw vervolg te krijgen. Het wijkcomité Helpman pleit inmiddels weer voor terugkeer van de normale zebra’s. Dit vanwege het feit dat de nieuwe “oplossing” niet goed functioneerde. De GroenLinks fractie deelt deze mening.
Naar aanleiding hiervan heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen aan het college van B&W. 1. Hoe is het mogelijk dat de Beethovenlaan nu is geasfalteerd, terwijl de oversteekaanpassingen net hebben plaats gevonden, en de oude zebra’s een jaar geleden zijn verwijderd? Is er binnen de dienst RO/EZ tussen de betrokken afdelingen (Openbare Werken en Verkeersbeleid) en met de betrokken bewonersorganisatie hierover overleg geweest? Zo nee, waarom niet? 2. Wat zijn naar schatting de kosten van alle werkzaamheden die hier betrekking op hebben? 3. Is het college met de GroenLinks fractie van mening dat er zo snel mogelijk weer veilige oversteekplaatsen moeten komen? En deelt het college onze opvatting dat er nu weer ouderwetse zebra’s op het kruispunt Beethovenlaan-Sweelincklaan moeten worden aangelegd? Dit mede met het oog op het gebrekkig functioneren van de “nieuwe” oversteekmogelijkheid. 4. Hoe denkt het college een vergelijkbare gang van zaken (ontbrekende communicatie binnen en tussen diensten en met betrokken bewonersorganisaties) elders te voorkomen? Bij de hoorzitting over de voorjaarsnota is door bewonersorganisaties geklaagd over gebrekkige communicatie van de kant van de gemeentelijke organisatie.