nieuws

22 sep 2002, 00:12

GroenLinks: discussie over kerncentrale Eemshaven op Internet

Moet er wel of geen kerncentrale komen in de Eemshaven? Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen over dit vraagstuk meediscussiëren op een nieuwe website van GroenLinks in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een nieuwe website waar iedereen kan meewerken aan het tot stand komen van het GroenLinks verkiezingsprogramma via de website (www.groenlinksgroningen.nl). Op deze manier is het mogelijk te reageren op stellingen en teksten over het toekomstig provinciale beleid.
Belangrijke punten zijn: · willen we een kerncentrale in de Eemshaven, · wat moet er betaald worden voor de Magneetzweefbaan en door wie, · hoe om te gaan met het water en de wateroverlast in Groningen, · pro's en contra's voor een provinciaal armoedebeleid, · en vele andere, actuele kwesties.
De reacties van de Groninger burgers zullen meegenomen worden bij het vaststellen van het definitieve verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het verkiezingsprogramma zal op zaterdag 23 november door de provinciale ledenvergadering worden vastgesteld.