nieuws

19 mrt 2013, 21:09

GroenLinks bezorgd om paddentrek: ‘Liefdesleven eindigt jammerlijk in rioolput’

GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen wil dat het college van B en W maatregelen treft om het aantal padden dat omkomt tijdens de paddentrek te verminderen. Elk voorjaar vallen er grote hoeveelheden slachtoffers onder de padden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De beestjes begeven zich dan van hun overwinteringsplek naar de paaiplaatsen om zich voort te planten. De oversteek van  de drukke Nederlandse wegen wordt ze daarbij dikwijls  fataal. Maar een andere grote killer blijkt het rioolputje te zijn. Dit wijst onderzoek uit van het amfibieëninstituut RAVON.

Bij het oversteken van straten stuit de pad op de trottoirband. Deze fungeert als geleidestrook naar de straatkolk. Nieuwsgierig naar een mogelijk waterig voortplantingsgrotje vallen ze erin om er niet meer uit te kunnen komen. Om te voorkomen dat het rioolputje een fatale valkuil wordt voor de druistige diertjes kun je deze afschermen met een voorzetrooster.

Als dit niet mogelijk is, dan is een uitklimvoorziening een alternatief. Dit kan gaan om een simpele metalen stukadoorstrip of een metalen of kunststof mat langs de  wand van de kolk. Dat zijn goedkope oplossingen die gemakkelijk binnen het rioleringsbudget zijn op te vangen. GroenLinks vraagt het college om deze maatregelen te treffen om op die manier te voorkomen dat het (liefdes)leven van de pad  jammerlijk eindigt met de dood in een rioolput.