nieuws

31 okt 2002, 00:12

Groen licht voor baggeren vijvers Noorderplantsoen

Ben W van Groningen geven het Waterschap Hunze en Aa’s toestemming baggerslib te verwijderen uit de vijvers in het Noorderplantsoen. Dat baggerproject maakt deel uit van de ‘slibsanering stadswateren’ die al enige tijd aan de gang is. Reitdiep en Balkengat, het Oosterhamrikkanaal, de Hunzehaven en een deel van het Eemskanaal zijn al gebaggerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de vijvers Noorderplantsoen dreigde een kink in de kabel omdat een onderzoekbureau adviseerde hier extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Het bureau achtte niet uitgesloten dat ondergronds in de vijvers oude explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zouden voorkomen. Dat verwonderde de gemeentelijke beheerders nogal, omdat in de periode na 1945 al herhaalde malen in de vijvers is gebaggerd zonder enig verdacht teken. Het bureau wilde daarvan echter schriftelijk bewijsmateriaal zien en nam geen genoegen met diverse getuigenverklaringen. Daarop werd een ander veiligheidsbureau benaderd voor een second opinion. Dit bedrijf rapporteerde geen aanleiding te zien voor extra beveiliging, zolang alleen slib wordt gebaggerd en niet in de vaste bodem daaronder wordt gegraven. De knoop is nu door het college doorgehakt. Het Waterschap kan het vervuilde slib weghalen. Voor alle zekerheid zal daarna detectie van de schone waterbodems plaatsvinden om na te gaan of daarin nog verdachte ijzerconcentraties zitten.
In de tweede helft van volgend jaar begint de laatste fase van de herinrichting Noorderplantsoen. Een deel van de vijveroevers wordt dan natuurvriendelijker ingericht met beplanting, de beschoeiingen worden verbeterd en de kop van de vijver bij de Moesstraat wordt vergroot. Onder water komt dan ook een speciale opvang voor riool-overstorten zodat het vijverwater schoon blijft. En een verbinding met het Oosterhamrikkanaal waardoor de vijvers beter doorstromen.