nieuws

27 dec 2010, 10:10

Groen gas voor 300.000 huishoudens in Noorden

Het Noorden heeft er een tweede Slochteren-bel bij. Althans: een nieuwe, veelbelovende energiebron gebaseerd op gas. Geen aardgas in dit geval, maar groen gas. Het in Groningen gevestigde Energy Valley meldt dat er nu subsidie is gekomen voor de verdere ontwikkeling van ‘Gas Hubs’, waarmee in het Noorden 300.000 huishoudens van gas kunnen worden voorzien. In de stad Groningen wordt onder meer gewerkt aan groen gas door Attero en door Suiker Unie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft deze week ingestemd met toekenning van een Koers Noord subsidie van ruim 2.2 miljoen euro aan de samenwerkende Groen Gas Hubs in Noord Nederland. Hiermee worden de Groen Gas Hubs in staat gesteld om versneld te investeren in onderzoek en ontwikkeling van hun plannen.

 Eerder werd al bekend dat het ministerie volgend jaar in de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie (SDE) veel ruimte biedt voor groen gas. Met beide ontwikkelingen is Noord Nederland in staat om haar forse ambities, het uiteindelijk produceren van 500 miljoen m3 groen gas per jaar, te realiseren. Voldoende om ruim 300.000 huishoudens per jaar van gas te voorzien.

Binnen een Groen Gas Hub werken meerdere biogasproducenten op slimme wijze samen om schaalvoordelen te creëren en kostenefficiënt te produceren. In Noord Nederland wordt op 5 locaties gewerkt aan de ontwikkeling van dergelijke Groen Gas Hubs. Afvalverwerker Attero realiseert hubs aan de oostkant van de stad Groningen en in Wijster. Suiker Unie doet hetzelfde aan de westkant van de stad Groningen. Omrin, ook afvalverwerker, is van plan om in Oudehaske een Groen Gas Hub op te richten en Energiebedrijf Essent werkt aan de Groen Gas Hub die agrarische partijen tussen Leeuwarden en Dokkum met elkaar verbindt.

Omdat al deze Groen Gas Hubs min of meer gelijktijdig ontwikkeld worden, heeft de stichting Energy Valley samen met de hubs alle onderzoeks- en ontwikkelvraagstukken gebundeld en ondergebracht in één gezamenlijke Koers Noord aanvraag. Ook de noordelijke gedeputeerden met klimaat en energie in hun portefeuille, onder voorzitterschap van Tanja Klip-Martin, hebben daar een doorslaggevende rol in gehad.

De eerste 3 hubs hebben reeds financiering verkregen uit de SDE. Met de nieuwe SDE+ ligt vanaf 2011 de weg open voor de bouw van meerdere hubs en vergroting van het productievolume. De verwachting is dat op basis hiervan de jaarlijkse productie van groen gas in Noord-Nederland de komende jaren kan oplopen naar 500 miljoen m3 of meer. Dit biedt niet alleen een stevige bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, maar draagt ook bij aan het ondernemerschap en de werkgelegenheid in deze belangrijke groeisector voor Nederland.

Noord-Nederland is van oudsher dé gasregio, met een concentratie van de Nederlandse gasindustrie en een centrale positie als Europese gasrotonde. De unieke kennis over kwaliteit, handel en transport van aardgas kan ook worden ingezet voor de grootschalige introductie van gas uit biomassa. De sterke agro-industrie en de verwerkingsbedrijven voor biologische reststromen in Noord-Nederland hebben afgelopen jaar dan ook nauw samengewerkt met de gasindustrie om grootschalige productie en injectie in het gasnet mogelijk te maken.

Met de stichting Energy Valley en de achterliggende publieke partners is een model ontwikkeld voor zogenaamde Groen Gas Hubs die de juiste randvoorwaarden en schaalgrootte bieden om kosteneffectief te produceren. De hubs kunnen op effectieve en controleerbare wijze biologisch materiaal omzetten in biogas of groen gas als volwaardig vervanger van aardgas.