nieuws

03 okt 2011, 15:03

Green Deal met Rijk: zonnepanelen op Groningse daken

De gemeente Groningen behoort tot de gelukkigen waarmee het Rijk een ‘Green Deal’ wil sluiten. Dat zijn projecten die in de ogen van de regering zo interessant zijn dat ze in aanmerking komen voor steun. Groningen wil op grote schaal zonnepanelen mogelijk maken op woningen in de stad. Maar behalve de stad vielen ook Energy Valley en enkele andere Noordleijke instellingen in de prijzen en krijgen een green deal.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maandagmiddag ondertekenden wethouder Karin Dekker en minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie een aanvullende Green Dealovereenkomst. Het rijk heeft daarmee een idee van de gemeente Groningen gehonoreerd waarmee extra groene energie kan worden opgewekt. De gemeente Groningen wil het de inwoners van de stad aantrekkelijker maken om zonnepanelen op hun daken te leggen.


Het is in deze aanvullende Green Deal de bedoeling dat de gemeente zonnepanelen aanschaft voor Stadjers die direct profiteren van de door de zon geleverde energie op hun eigen dak. Maandelijks betalen de bewoners de gemeente een bedrag dat lager is dan ze anders aan (niet groene) energie kwijt zouden zijn. Stadjers kunnen op deze manier bijdragen aan de energie-ambities van de stad, dankzij de investeringen van de gemeente Groningen.

Omdat er nog wettelijke hobbels te nemen waren, heeft de gemeente Groningen samen met
adviesbureau Groene Golf dit idee voor Green Deal ingediend voor medewerking van het Rijk. Met deze Green Deal staat het licht op groen om de wettelijke regels aan te passen. Het college van B&W zal op zijn beurt de komende maanden de gemeenteraad een concreet voorstel doen.


In hetzelfde kader heeft Noord-Nederland als geheel - ook vandaag - een Green Deal ondertekend met de ministeries van EL&I en I&M. Doel van die Green Deal Noord-Nederland is belemmeringen weg te nemen om de positie van Noord-Nederland als energyport te versterken. Afgesproken is dat het Rijk een aantal grote projecten financieel ondersteunt.


Energy Academy

Voorbeelden daarvan zijn de Energy Academy en het Energy College, offshore windenergie en groen gas. Bovendien mag het Noorden op sommige terreinen gaan experimenteren met regelgeving en financieringsmodellen. Zo kan duurzame energieproductie in een versnelling komen.

Met betrekking tot dit laatste apsect heeft de gemeente Groningen dus een aanvullende afspraak met het Rijk gemaakt om versneld en productiever tot plaatsing van zonnepanelen over te kunnen gaan.