nieuws

20 mrt 2009, 09:09

Gratis haring voor de armen van Grootegast

De arme inwoners van Grootegast kunnen zich opmaken voor een lekker hapje. Ze moeten nog wel heel even wachten tot 8 april, maar dan kunnen ze met volle teugen genieten van een gratis haring. Dit klinkt misschien wat middeleeuws, maar dat is het dan ook. Want het gratis uitdelen van haringen op 8 april is een unieke traditie in Groootegast die dateert uit de vijftiende eeuw. Al is er in 1979 wel wat veranderd aan de traditie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woensdag 8 april a.s., ’s middags van 16.30 uur tot 17.30 uur vindt er bij de Hervormde kerk te Niekerk voor de 533e keer het traditionele haring uitreiken plaats. Deze haringuitreiking, die in de week voor Pasen plaats heeft, gebeurt op grond van een legaat dat een zekere Menno Jeltema (voorheen werden ook de namen Menso Fockema en Menno Feltema gebruikt) naliet aan de voogdij van het Pepergasthuis te Groningen.

Menno Jeltema legateerde aan het Pepergasthuis een aantal grazen land onder Faan onder de eeuwigdurende verplichting, dat jaarlijks onder de armen van Niekerk, Faan en Oldekerk een ton haring zou moeten worden uitgereikt.
De voogdij heeft zich elk jaar correct aan deze verplichting gehouden.

In 1979 is echter besloten de verplichting af te kopen omdat er geen armen meer zijn en omdat de haringprijzen enorm waren gestegen.

Er is een stichting gevormd die ten doel heeft het haring uitreiken “als traditie” voort te zetten. De stichting heeft een kapitaaltje dat bij de RABO-bank is belegd. In 1995 heeft de RABO-bank Zuidelijk Westerkwartier de stichting een gift gedaan waardoor het kapitaal is toegenomen. Zodoende is nu de mogelijkheid ontstaan deze traditie nog jarenlang voort te zetten.

Dit jaar wordt de haring per ouderwetse boerenwagen bij de kerk bezorgd.
Om 16.00 uur vertrekt de wagen vanaf Faan naar Niekerk (aankomst bij de Hervormde Kerk
plm. 16.30 uur).

Het bestuur heeft besloten ook dit jaar weer de mogelijkheid te bieden tegen een geringe vergoeding de haringen ter plaatse schoon te laten maken.