nieuws

18 mei 2017, 10:10

Granieten maalsteen uit Romeinse tijd gevonden in Haren

Granieten maalsteen uit Romeinse tijd gevonden in Haren

Bij werkzaamheden bij De Vork in Haren is een granieten maalsteen ( zie foto op GIC) uit de Romeinse tijd gevonden. Dat meldt de organisatie Groningen Spoorzone.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De granieten steen was gisteravond te zien tijdens een inloopavond, gewijd aan de werkzaamheden op het Hoofdstation. Die werkzaamheden luisteren naar de naam Groningen Spoorzone.

 

Het project Groningen Spoorzone zorgt de komende jaren voor veel veranderingen op en rond het Hoofdstation. Zo wordt het opstelterrein verhuisd naar Haren. Dat creëert ruimte aan de zuidzijde van het Hoofdstation voor toekomstige bebouwing. De plannen hebben dus niet alleen gevolgen voor het Hoofdstation in Groningen, maar ook voor Haren.

 

Opstelterrein in Haren

 

Eind 2015 werd het oorspronkelijke inpassingsplan voor het opstelterrein De Vork in Haren vastgesteld. Op basis van onderzoek was de verwachting dat er weinig belangrijke archeologische resten in het gebied aanwezig waren. Aanvullend onderzoek toont aan dat er meer archeologische resten in de grond zitten dan aanvankelijk gedacht. Zo zijn resten van bewoning uit verschillende perioden gevonden, van steentijd tot middeleeuwen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vuurstenen werktuigen, sporen van bewoning uit de steentijd en resten van een boerderij.

 

Aanpassing Landschapsplan

 

Om te verzekeren dat de archeologische vondsten zo goed mogelijk bewaard blijven, wordt het landschapsplan aangepast. Het terrein wordt ingericht als archeologisch park met wandelroutes. Daarvoor wordt het landschap opgehoogd, schuift de beplanting op en worden de waterlopen verplaatst. Daarnaast worden enkele nabijgelegen locaties meegenomen in de gedeeltelijke aanpassing van het provinciaal inpassingsplan.

 

Meer informatie: http://www.groningenspoorzone.nl/

Het Landschapsplan voor Haren
Het Landschapsplan voor Haren