nieuws

17 mei 2011, 22:10

Grafisch Museum Groningen mogelijk gesloten; petitie ondertekend door duizend mensen

Het Grafisch Museum in Groningen dreigt gesloten te worden. De Kunstraad heeft de provincie geadviseerd het Museum stop te zetten. Er is nu een handtekeningenactie op touw gezet. Volgens de initiatiefnemers is deze al door duizend Groningers ondertekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na het bekend worden van de mogelijke sluiting van het Grafisch Museum Groningen werd er vanaf woensdag 11 mei een petitie tot behoud van het Grafisch Museum Groningen op internet gezet.

“Wat een geweldige reacties op onze oproep om de petitie te ondertekenen. Dankzij zij de oproep en de grote inzet van mijn mede bestuursleden, directie en de gemotiveerde vrijwilligers zijn we in 6 dagen al over 1000 mensen , die de petitie hebben ondertekend!”, aldus Henk van der Velde, voorzitter van het bestuur Grafisch Museum Groningen.

“Het geeft aan dat de ondertekenaars het bestuur en de gemotiveerde vrijwilligers laten weten dat het GMG open zou moeten blijven. Het is voor ons een geweldige stimulans om met alle inzet hieraan te werken.”

De kunstraad Groningen heeft de provincie geadviseerd de subsidie aan het Grafisch Museum Groningen m.i.v. 2013 stop te zetten. Als dit advies door Gedeputeerde Staten in een voorstel aan de Staten van Groningen wordt voorgelegd, komt het voortbestaan van het Grafisch Museum Groningen in gevaar.

De kunstraad geeft aan dat zij het Verhaal van Groningen en cultureel ondernemerschap belangrijk vindt, maar tegelijkertijd zijn die ambities van het Grafisch Museum Groningen reden voor de kunstraad om de subsidies van de Provincie Groningen stop te zetten. Dat daarmee de levensvatbaarheid van het museum in gevaar komt, is kennelijk niet belangrijk.