nieuws

31 jan 2010, 21:09

Gouden toren Groninger Museum en Mendinipaviljoen moeten weer stralen na revitalisering van 4,7 miljoen

Het ooit zo kleurrijke Groninger Museum staat er wat vaal bij. Zeker in vergelijking tot een jaar of vijftien geleden. Maar de fletse kleuren gaan weer stralen. Het Groninger Museum krijgt namelijk een grondige opknapbeurt. In de periode van mei tot december van dit jaar wordt er intern verbouwd en krijgen de gouden toren en het Mendinipaviljoen een nieuw uiterlijk. Deze revitalisering is totaal begroot op 4.7 miljoen euro, waaraan de gemeente Groningen als eigenaar van het gebouw 1 miljoen euro bijdraagt. Dit stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De werkzaamheden van de revitalisering bestaan onder andere uit het coaten van de panelen van de gouden toren en het vervangen van de meerkleurige panelen van het Mendinipaviljoen. Verder wordt een aantal ruimtes zoals toiletgroep, verdeelkeuken, garderobe en onderwatercafe aangepakt.
 

De revitalisering is nodig omdat in plaats van de jaarlijks verwachte 90.000 bezoekers gemiddeld 250.000 bezoekers naar het museum kwamen. Het Groninger Museum is dan ook na 15 jaar intensief gebruik aan een grondige opknapbeurt toe. In de periode dat er gewerkt wordt van mei tot december wijkt het museum in de zomermaanden uit naar het oude museumgebouw ( het nieuwe Academie Minerva) aan de Praediniussingel.

De gemeente Groningen draagt 1 miljoen euro bij aan het onderhoud. Hiervan komt 750.000 euro uit een gereserveerd onderhoudsfonds en wordt 250.000 euro geleend. Het huurbedrag van het museum gaat daarom met zo’n 20.000 euro omhoog. Dit wordt opgevangen binnen de begroting van het museum. De gemeentelijke subsidie in het kader van de cultuurnota blijft onveranderd.

De door het Groninger Museum gewenste uitbreiding maakt geen onderdeel uit van de revitalisering Voor deze uitbreiding dient een bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd. Dat betekent dat de mogelijke uitbreiding niet dit jaar zal plaatsvinden. Over deze uitbreiding wordt een apart besluitvormingstraject gevoerd.