nieuws

25 jan 2002, 00:12

“Giro hindert kerkdienst in Groningen niet”

De komst van de Giro heeft geen nadelige gevolgen voor de kerkdiensten in de Groningse Martinikerk. Dit heeft het college van B&W geantwoord op vragen van de Groningse CDA-fractie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De christen-democraten waren bang dat het wielerspektakel de reguliere zondagse kerkdienst zou hinderen. Er werd vooral gevreesd voor geluidsoverlast. Bovendien is het wettelijk verboden om een kerkdienst feitelijk onmogelijk te maken, stelde de CDA-fractie.
Het college beaamt de kritiek en zegt er alles aan te doen om overlast te voorkomen. Er zijn al afspraken gemaakt met de Nederlands hervormde gemeente en met de organisatie van de Giro, aldus het college.