nieuws

14 okt 2002, 00:12

Gigantische stank deert onderzoekers zeehonden-kadavers niet

In Groningen is gestart met de sectie van 1100 zeehondenkadavers. Het is het grootste zeehondenonderzoek dat ooit gehouden is. De stank is bijna niet om te harden, maar de onderzoekers gaan gedreven verder met het opmerkelijke onderzoek

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderzoekers hopen te achterhalen of de massale zeehondensterfte uitsluitend het gevolg is van het Morbillivirus. De zeehonden zijn in containers naar een loods in Groningen gebracht waar ze uiteindelijk onderzocht zullen worden. In totaal zal een kwart van de totale zeehondenpopulatie in de Waddenzee op de snijtafel belanden. In Nederland zijn tot nu toe meer dan tweeduizend dode dieren gevonden. Alleen de dieren die nog in verre staat van ontbinding zijn, belanden op de sectietafel. De overige kadavers zijn naar een destructiebedrijf gebracht.
Tot nu toe zijn er in Groningen honderd zeehonden onderzocht. Volgens professor Osterhaus, die leiding geeft aan het onderzoek, is bij meer dan de helft van de kadavers het gevreesde Morbillivirus aangetroffen.
De 1100 kadevers zijn in bevroren toestand in containers naar Groningen gebracht. Per dag zullen tweehonderd zeehondenlijken worden onderzocht. De kadavers moeten eerst twee dagen ontdooid worden voordat er sectie kan worden verricht. Zaterdag lagen er in de loods driehonderd kadavers in grote zakken op de grond om te ontdooien. Deze worden de komende dagen onderzocht; de gehele sectie zal 7 tot 10 dagen in beslag nemen.
Doel van het onderzoek is te achterhalen of de massale sterfte onder de zeehonden uitsluitend een gevolg is van het zeehondenvirus of dat er meer aan de hand is. ‘’Bij de uitbraak in 1988, waarbij de zeehondenpopulatie gehalveerd werd, speelde vervuiling ook een rol,’’ zegt Osterhaus. ‘’We onderzoeken nu of vervuiling weer een rol heeft gespeeld.’’ Ook willen de onderzoekers achterhalen of de zieke zeehonden een bron van infectie voor mens en dier kunnen zijn.
De eerste uitslagen van het onderzoek worden over tien dagen verwacht. Het totale onderzoek zal meer dan een jaar in beslag nemen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Zeehondencrèche Pieterburen in samenwerking met de Erasmus Universiteit en het Dutch Wildlife Health Centre. Ook virologen, bacteriologen en epidemiologen uit Engeland, Japan en Spanje zijn bij het onderzoek betrokken.