nieuws

25 nov 2002, 00:12

Giftige damwanden Reitdiep moeten weg

De Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging hebben Waterschap Noorderzijlvest opgeroepen om de illegaal geplaatste giftige oeverbeschoeiing in het Reitdiep in Groningen te verwijderen. De damwanden zijn schadelijk voor de kwaliteit van het water, aldus de Milieufederatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De damwanden en steigers, die zijn behandeld met koper en chroom, zijn geplaatst door het bedrijf C.V. Reitdiep. Uit deze oeverbeschoeiing spoelen zware metalen het Reitdiep in.
C.V. Reitdiep heeft pas na het aanbrengen van de damwanden en steigers hiervoor een vergunning aangevraagd bij het waterschap. Noorderzijlvest weigerde deze te verstrekken, maar gedoogt de hierdoor ontstane illegale situatie.
De Milieufederatie en Waddenvereniging vinden dit onterecht. De organisatie hebben het waterschap daarom verzocht om desnoods bestuursdwang aan te wenden om de damwanden verwijderd te krijgen.