nieuws

22 jul 2000, 00:12

GGD wil tbc-patiënt kuur onder dwang af laten maken

De GGD in Groningen vindt dat tbc-patiënten in bepaalde gevallen gedwongen moeten kunnen worden om een kuur af te maken. De GGD stelt dit in reactie op het feit dat men name vaker drugsverlaafden en psychiatrische patiënten een behandeling van tuberculose niet afmaken. Daardoor vormen ze een gevaar voor de volksgezondheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de provincie Groningen is sprake van een lichte stijging van het aantal gevallen van tuberculose. Waren er in 1997 nog 63 gevallen van tuberculose, in 1999 waren dat er 75. Het aantal besmettingen nam zelfs toe van 62 in 1997 tot 235 in 1999. Volgens de GGD is deze toename deels te wijten aan het feit dat drugsverslaafden en psychiatrische patiënten hun behandeling niet afmaken. Volgens de GGD zouden landelijke regels in de Infectieziektenwet uit 1998 daarom veranderd moeten worden waardoor tbc-patiënten gedwongen kunnen worden hun kuur volledig af te maken.
Volgens de GGD is het feit dat patiënten nu nog niet gedwongen kunnen worden tot het volledig afmaken van de behandeling van tuberculose een soort gat in de regelgeving. Daarom heeft deze dienst de kwestie aangekaart bij de landelijke organisatie van GGD’s.