nieuws

15 okt 2002, 00:12

GGD vindt chlamydia bij jeugd Scheemda, Marum en Winsum

De GGD heeft sporen van de seksueel overdraagbare aandoening chlamydia aangetroffen bij Groningse jongeren in Scheemda, Winsum en Marum. Het betreft jongeren die gehoor gaven aan een oproep van de GGD om mee te werken aan een landelijk onderzoek naar het vóórkomen van chlamydia. Behalve in de drie genoemde Groningse gemeenten wordt dat onderzoek ook gehouden in Rotterdam, Tilburg en Heerlen. Jongeren in de stad Groningen zullen ook nog voor dit onderzoek benaderd worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zo'n 40% van de door de GGD in Scheemda, Winsum en Marum benaderde jongeren heeft inmiddels de vragenlijst en het buisje met urine opgestuurd. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat er bij een aantal deelnemers, bij zowel mannen als vrouwen, sporen zijn aangetroffen die wijzen op een besmetting met de seksueel overdraagbare aandoening chlamydia. In totaal heeft veertig procent van alle jongeren die in september werden aangeschreven gereageerd.
De mensen in de gemeenten Scheemda, Marum en Winsum die begin september een mailing hebben ontvangen maar nog niet hebben gereageerd, ontvangen rond 15 oktober een herinneringspakketje met een begeleidende brief, zo laat de GGD weten. Hierin worden deze mensen nogmaals vriendelijk verzocht om aan het onderzoek mee te werken door het invullen van een vragenlijst en het opsturen van urine.
Begin september 2002 is het landelijke onderzoek naar het vóórkomen van de seksueel overdraagbare aandoening chlamydia van start gegaan. Ook wordt daarbij bekeken of een standaard screening door de GGD`en zinvol en haalbaar is. In de regio`s Groningen, Rotterdam, Tilburg en Heerlen voeren de GGD`en dit onderzoek uit.
Het Groningse deel van het onderzoek vindt plaats in Marum, Winsum, Scheemda en Groningen. In de eerste drie gemeenten zijn begin september in totaal 3000 deelnemers benaderd om aan het onderzoek mee te werken. De namen en adressen zijn afkomstig van een willekeurige steekproef uit de gemeentelijke administraties. De mailing naar 2250 inwoners van de stad Groningen zal op maandag 21 oktober a.s. worden verstuurd.