nieuws

30 mrt 2012, 17:05

Gevonden voorwerpen Groningen voortaan melden bij gemeente

De gemeenten in de provincie Groningen gaan voortaan over de registratie van gevonden voorwerpen. Deze taak, die eerder door de politie werd uitgevoerd, gaat vanaf heden over naar de gemeenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijwel alle gemeenten nemen deze taak per 1 april 2012 over. De gemeenten Groningen en Ten Boer volgen uiterlijk 1 juni 2012. In de gemeenten Groningen en Ten Boer heeft de overheveling van deze taak meer voeten in de aarde. Dit komt door het grote aantal gemelde gevonden voorwerpen. Opslag en registratie moet daarvoor goed geborgd worden.

De gemeenten zorgen voor een eigen ‘loket’. De meeste gemeenten kiezen voor registratie via de gemeentelijke website al of niet gecombineerd met een afgiftebalie in een gemeentelijk gebouw.

Eerder voerde de politie deze taken uit. De politie heeft door de overdracht van de taken meer tijd beschikbaar voor haar basistaken toezicht, handhaving en opsporing.

Vinder kan eigenaar worden
Volgens de wet is degene die in de openbare ruimte iets vindt, verplicht om zo snel mogelijk bij de gemeente aangifte te doen van de vondst. Is het voorwerp gevonden in een gebouw of een vervoermiddel, dan is een melding bij de eigenaar of gebruiker van het gebouw of het vervoermiddel verplicht.

De vinder heeft in de meeste gevallen de mogelijkheid om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. Na verloop van uiterlijk één jaar kan de vinder eigenaar worden. Natuurlijk geldt dit niet als de oorspronkelijke eigenaar zich in die tussentijd meldt. Gevonden paspoorten, rijbewijzen of andere identiteitsbewijzen moeten altijd bij de gemeente worden afgegeven.

Iets gevonden of verloren?
In het geval iemand iets heeft gevonden of iets is kwijtgeraakt: op de website van de betreffende gemeente is specifieke informatie te vinden.