nieuws

31 dec 2001, 00:12

Gevangenis Hoogeveen opent advocatenpost

De directie van gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen opent onterecht de post van advocaten aan hun cliënten. Dat zegt de Groningse advocaat J. Klopstra.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gevangenis zegt de post te moeten controleren op de antrax-baterie die miltvuur kan veroorzaken. Volgens Klopstra mag de vertrouwelijke post ook dan alleen geopend worden in geval van een specifiek vermoeden en in bijzijn van de gedetineerde. Aan beide voorwaarden is volgens hem niet voldaan bij de negen brieven aan zijn cliënt die De Grittenborgh heeft geopend.
Eind oktober besloot het ministerie van Justitie dat vertrouwelijke post van advocaten naar cliënten in de gevangenis mag worden opengemaakt en gecontroleerd op de antrax-bacterie. Na hevige protesten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten trok minister Korthals van Justitie deze maatregel deels is. Gevangenissen mogen de post niet openen zolang advocaten deze in een gesloten envelop doen en die vervolgens met een begeleidend briefje aan de gevangenis in een andere envelop stoppen.
Dit kwamen advocaten en het ministerie 23 november overeen, maar volgens de advocaat Klopstra opende gevangenis De Grittenborgh tot midden december brieven aan zijn van een zedendelict verdachte cliënt. ,,Op de envelop staat heel duidelijk aangegeven dat het post van raadsman aan gedetineerde is. Daar moeten ze afblijven”, zegt Klopstra. Hij zal in het strafproces tegen zijn cliënt vragen om consequenties voor het Openbaar Ministerie. Daarnaast adviseert hij zijn cliënt een kort geding tegen de Staat aan te spannen. De directie van PI Noord, waaronder De Grittenborgh valt, was niet bereikbaar voor commentaar.