nieuws

21 okt 2002, 00:12

Gevaar asielzoekerscentra voor omgeving overschat

Het gevaar van een asielzoekerscentrum (azc) voor zijn omgeving wordt vaak overschat. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek naar Groningse azc's van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van hoogleraar criminologie dr. W. de Haan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van het rapport 'Asielzoekers crimineler?' van de Groningse politie. Hierin stond dat asielzoekers in Groningen vijfmaal vaker betrokken zijn bij criminele activiteiten dan de gemiddelde Groninger.
Het beeld dat asielzoekers de omgeving van de opvangcentra belasten met ernstige en gewelddadige criminaliteit moet worden bijgesteld, vinden de onderzoekers. Criminaliteit binnen de centra beperkt zich meestal tot (bedreiging met) geweld en vernieling. Buiten de centra gaat het in driekwart van de gevallen om winkeldiefstal. Van georganiseerde misdaad is volgens de onderzoekers geen sprake.
De onderzoekers pleiten voor een landelijk vervolgonderzoek om te achterhalen of de resultaten representatief zijn voor de rest van het land. De Commissie Politie en Wetenschap heeft hiervoor inmiddels een voorstel ingediend bij de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken.
Het onderzoek van De Haan geeft geen antwoord op de vraag of asielzoekers crimineler zijn dan niet-asielzoekers. Volgens de onderzoekers was een vergelijking in aanhoudingspercentages tussen beide groepen 'niet zinvol' omdat er binnen de Nederlandse samenleving geen vergelijkbare groep te vinden is.
Tussen maart 2001 en maart 2002 hield de politie in de provincie Groningen 297 asielzoekers aan. In die periode telden de Groningse centra ongeveer 5700 bewoners. Circa 20 procent van de incidenten vond binnen de azc's plaats. Buiten de centra (80 procent) ging het voornamelijk om winkeldiefstal (driekwart van de gevallen) en zwartrijden in het openbaar vervoer. Slachtoffers van asielzoekers in overtreding deden in 75 procent van de gevallen aangifte, bij slachtoffers van daders die niet in een azc wonen is dat 'slechts' 54 procent.
De onderzoekers verklaren delicten waarbij geweld is gebruikt voor een deel door spanningen tussen asielzoekers en de lokale bevolking. Gevoelens van discriminatie en vooroordelen veroorzaken bij beide partijen overreacties. Geweld dat zich voordoet binnen de centra is vaak het gevolg van ruzies over het delen van ruimtes en het gebruik van voorzieningen.
VluchtelingenWerk Nederland, die destijds opriep tot het onderzoek, toont zich tevreden met de resultaten. ,,We hopen dat er nu een einde komt aan de schromelijk overdreven manier waarop er over asielzoekers gesproken wordt'', zegt directeur E. Nazarski.
De organisatie is wel voor het aanpakken van vormen van kleine criminaliteit die gepleegd worden door asielzoekers. ,,Afgezien van de schade voor de middenstand tast deze vorm van criminaliteit ook het begrip voor asielzoekers aan'', zegt de directeur. Voor de oplossing van het probleem moet onder meer gekeken worden naar de hoogte van het eetgeld dat de asielzoekers wekelijks ontvangen, vindt VluchtelingenWerk.