nieuws

03 jul 2019, 11:11

Gemeenteraadslid: “Gratis elektrische bakfietsen voor vervoer afval in Groningen”

Gemeenteraadslid: “Gratis elektrische bakfietsen voor vervoer afval in Groningen”

Het Groningse gemeenteraadslid Amrut Sijbolts vindt dat B&W vaart moeten maken met een initiatief om gratis (elektrische) bakfietsen beschikbaar te stellen voor het vervoer van grofvuil door inwoners van de gemeente Groningen. Ook het ophalen van grofvuil in Groningen zou wat hem betreft weer gratis mogen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op dit moment is de enige mogelijkheid voor het lenen van een bakfiets voor het afvoeren van Grofvuil bij de Stadswerkplaats, in hartje centrum stad. ‘Het besturen van een bakfiets kost behoorlijk wat kracht, evenals het omhoogduwen van de bakfiets op het talud van de grofvuilstort. Medio 2018 heeft voormalig wethouder Joost van Keulen aangegeven, onder andere in de media, om elektrische bakfietsen aan te schaffen. Niet duidelijk is welke mogelijkheden bewoners hebben in de buitenwijken en dorpen om een bakfiets te lenen voor de afvoer van grofvuil. Een bakfiets is niet alleen zeer bruikbaar voor inwoners zonder auto, maar ook voor inwoners die vanuit milieubewustzijn liever kiezen voor de (bak)fiets’, meldt Sijbolts.

 

 

De Stadspartij heeft hierover onder meer de volgende vragen aan het College van B en W:

 

1. Wat is de huidige stand van zaken van de uitleenmogelijkheid van bakfietsen en aanhangwagens in de gemeente Groningen aan inwoners die grofvuil willen wegbrengen? Graag een toelichting van het College.

 

2. Hoeveel uitgiftepunten zijn er voor het lenen van een bakfiets buiten de Stadswerkplaats? En welke zijn dit?

 

3. Welke mogelijkheden hebben/krijgen inwoners van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer om een bakfiets te lenen voor de afvoer van grofvuil. Graag een toelichting van het College van B&W.

 

4. Worden er ook elektrische bakfietsen aangeschaft door de gemeente Groningen? Graag een toelichting van het College.

 

5. Is het College bereid om in de toekomst grofvuil weer gratis op te gaan halen? Zo nee, kan het College aangeven waarom hiervoor niet kiest terwijl die mogelijkheid in grotere gemeenten als Utrecht en Amsterdam wel wordt aangeboden?

 

 De Stadspartij werkt graag mee om het milieu te kunnen sparen en vervuiling en verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan, aldus Sijbolts. Materialen die worden opgehaald worden gerecycled of op de juiste wijze vernietigd, zorgt er voor dat er geen vervuiling optreedt.

 

Het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad in mei om de kwijtschelding voor minima op de afvalstoffenheffing te verhogen leidt tot een hoger tarief voor andere inwoners.

 

Twee van vele argumenten waarom de Stadspartij opnieuw pleit voor het gratis afhalen van grofvuil.