nieuws

28 jun 2012, 10:10

Gemeenteraad Groningen: nu kiezen voor aanleg tram onverantwoord

Een meerderheid in de gemeenteraad van Groningen vindt het bij de huidige financiële situatie onverantwoord om het licht op groen te zetten voor de aanleg van een tram naar Groningen. Dat bleek gisteren in de gemeenteraad van Groningen. Pas in september zal er definitief worden besloten of de tram er komt of niet, maar zoals het er nu naar uitziet redden de tram-plannen het niet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er werd zelfs een motie aangenomen van CDA en VVD waarin staat dat als de financiële situatie van Groningen niet verbetert er geen tram komt in Groningen. Opmerkelijk was dat deze motie behalve door VVD en CDA ook gesteund werd door D66 en SP. Alleen PvdA en GroenLinks vonden die motie niet nodig. Deze fracties willen eerst afwachten wat de aanbesteding oplevert in september en willen pas dan beoordelen of de tram door gaat of niet.