nieuws

26 jun 2012, 10:10

Gemeenteraad Groningen: debat over tachtig miljoen bezuinigingen

Donkere financiële wolken pakken zich samen boven heel Nederland, en ook boven Groningen. De Groningse gemeenteraad ziet die wolken ook aankomen, en vergadert woensdag over de financiële situatie. Dit naar aanleiding van een voorjaarsbrief, waarin B en W een omschrijving geven van de financiële stand van zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de voorjaarsbrief van het college van B&W, wordt de financiële situatie van de gemeente ‘zorgelijk’ genoemd. Tegelijk constateert het college van B en W dat de stad goede (beleids)resultaten heeft behaald in het afgelopen jaar. Dat blijkt ook uit de Stadsmonitor waarin jaarlijks de resultaten op de diverse onderdelen van beleid van de gemeente op een rijtje zijn gezet. Het is nu aan de raad om op basis van de huidige stand van zaken richting te geven aan het te voeren beleid in 2013.


Hierbij moet de raad rekening houden met de beschikbare financiële kaders die ook in de voorjaarsbrief zijn aangegeven. Het college van B&W neemt de opmerkingen van de raad mee en bereidt op basis daarvan de begroting 2013 voor. De raad stelt deze in november van dit jaar vast.


Daarbij staan de raad en het college voor een moeilijke opgave. Om in november een sluitende begroting aan de raad te kunnen voorleggen, moet het stadsbestuur het huidige beleid aanpassen. Dat moet een bedrag van 80 miljoen euro opleveren.

Dit is nodig om het reservepotje voor tegenvallers aan te vullen (65 miljoen euro) en om geen tekorten te laten ontstaan in 2013 (15 miljoen euro). Om deze bedragen te realiseren doet het college een aantal mogelijke bezuinigingsvoorstellen, waaruit de raad een keuze kan maken. Meer informatie over de agenda en vergaderstukken vindt u op de website: www.groningen.nl/gemeenteraad.

speel video in standalone player
Video