nieuws

29 jan 2008, 21:09

Gemeenteraad Groningen bespreekt vandaag, woensdag, plan scholencampus Lewenborg

De gemeenteraad van Groningen bespreekt in zijn vergadering van woensdag 30 januari het stedenbouwkundig plan ‘Scholencampus en voetbalvelden Lewenborg’. Als de gemeenteraad het plan vaststelt, wordt het mogelijk scholen op een deel van het Sportpark Lewenborg te huisvesten. De vergadering van de gemeenteraad begint woensdag om 16.30 uur in het stadhuis aan de Grote Markt en is openbaar. De vergadering is live te volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De locatie is bedoeld voor gezamenlijke huisvesting van het VMBO onderwijs in het noordoosten van de stad. Door deze opleidingen te combineren met enkele MBO opleidingen ontstaan gunstige voorwaarden voor samenwerking en doorstroming van het VMBO naar het MBO onderwijs. In het plan behoudt voetbalclub FC Lewenborg zijn plek op het sportpark. Hiervoor worden onder meer twee kunstgrasvelden aangelegd. Het college van B&W heeft het plan uitgebreid besproken met bewoners, scholen en de voetbalvereniging. Bij een deel van de buurt blijft het plan omstreden.

Voorzieningen gehandicapten
De gemeenteraad bespreekt het initiatiefvoorstel ‘De vloer lager, de lat hoger’ van het CDA. Hierin stelt de fractie voor aan de slag te gaan met verschillende ideeën om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Het gaat om toegankelijkheid van het openbaar vervoer, woningen, overheidsgebouwen, onderwijs en arbeidsmarkt en websites. De gemeenteraad hield vorig jaar samen met de Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid een drukbezochte werkconferentie over dit onderwerp.

Verder hebben de fracties van VVD, D66 en Stadspartij een debat aangevraagd over het verdwijnen van de SuikerUnie uit de stad. Ook neemt de raad in zijn vergadering afscheid van GroenLinks raadslid Linda Voortman. Zij verhuist naar Utrecht vanwege haar werk. Voortman zit in de gemeenteraad sinds 2002. Zij is lid van de raadscommissies Ruimte en Wonen en Financiën en Veiligheid en van de Rekenkamercomissie. In 2005 behoorde zij tot de finalisten bij de landelijke verkiezing ‘Jong Raadslid van het jaar.

De volledige agenda en de vergaderstukken voor deze vergadering kunnen belangstellenden inzien in het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Kreupelstraat 1 en op de website: www.gemeenteraad.groningen.nl