nieuws

03 feb 2009, 09:09

Gemeenten controleren vermogen bijstandsgerechtigden

Ruim 130 gemeenten in Noord- en Oost-Nederland beginnen een project waarin zij gegevens over bezit van onroerend goed van bijstandsgerechtigden controleren. Dat meldt het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding maandag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zogenoemde 'kadastercheck' wordt uitgevoerd in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Het project is het vervolg op een succesvolle proef in de gemeente Groningen twee jaar geleden. Hierbij moesten ruim tachtig van de 320 onderzochte bijstandsgerechtigden in totaal 430.000 euro terugbetalen.

Bij de kadastercheck wordt een koppeling tot stand gebracht tussen de bijstandsgegevens van gemeenten en het kadaster, dat de overdracht woningen vanbijhoudt. Als blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering informatie over bezit van onroerend goed hebben verzwegen, moeten zij de te veel betaalde uitkering terugbetalen of kan er zelfs worden overgegaan op strafvervolging. De resultaten van de kadastercheck zullen eind dit jaar bekend zijn.