nieuws

18 jan 2008, 10:10

Gemeentelijk kinderfonds Armoede in Groningen populair

Het gemeentelijke Kinderfonds Armoede en Gezondheid mag zich in het derde jaar van haar bestaan verheugen in een grote populariteit. Begin december 2007 was het bedrag dat de gemeenteraad voor het fonds beschikbaar had gesteld - 50.000 euro voor 2007 - volledig benut. Tussen september 2007 - toen het Kinderfonds opengesteld werd - en begin december 2007 zijn 450 aanvragen door de gemeente Groningen afgehandeld. Daarnaast zijn er een kleine driehonderd aanvragen die nog in behandeling genomen moeten worden. Verantwoordelijk wethouder Peter Verschuren wil deze resterende aanvragen betalen uit de bijzondere bijstand. Het gaat daarbij om een bedrag ter grootte van 28.400 euro. De gemeente Groningen wil voorkomen dat armoede leidt tot gezondheidsachterstand en gezondheidsrisico’s bij kinderen. Om die reden besloot de gemeenteraad drie jaar geleden geld beschikbaar te stellen voor een Kinderfonds Armoede en Gezondheid. Voor 2007 ging het om een bedrag van 50.000 euro. De leeftijdsgrens werd daarbij bepaald op 18 jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verpleegkundigen van de stichting Jeugdgezondheidszorg en de GGD bekijken op consultatiebureaus en scholen welke gezinnen voor extra ondersteuning in aanmerking komen. Het gaat daarbij om vergoedingen voor zaken die noodzakelijk zijn voor het welzijn van de kinderen: kleding, schoeisel, winterjassen, matrasjes, sportkleding, contributies voor sportverenigingen, speelgoed, kinderwagens, fietsen. Het Kinderfonds Armoede en Gezondheid biedt de verpleegkundigen een geweldige gelegenheid om op een goede manier in contact te komen met gezinnen die hulp nodig hebben. Het vergemakkelijkt de toegang tot gezinnen die anders moeilijk te bereiken zijn.

Binnen drie maanden was de beschikbare 50.000 euro volledig benut. Driehonderd aanvragen moesten toen nog in behandeling worden genomen. Wethouder Verschuren: “Deze mensen mogen niet de dupe worden van het succes van het Kinderfonds. Mensen hebben om goede redenen een aanvraag ingediend. Het zou veel teleurstelling in de stad oproepen als we nu “Nee” zouden verkopen. Daarom hebben we besloten de resterende driehonderd aanvragen te betalen uit de bijzondere bijstand. Daarmee komt het totale aantal aanvragen uit op 750 stuks. Dat is echt geweldig.”

Nu zo duidelijk gebleken is dat het gemeentelijke Kinderfonds een belangrijke rol speelt bij het bestrijden van armoede, sociale uitsluiting, het voorkomen en beperken van gezondheidsproblemen, wil de gemeente Groningen met andere organisaties om tafel om te kijken hoe het fonds in de nabije toekomst het beste kan worden uitgevoerd. Onderbrengen van het Kinderfonds bij stichting Leergeld behoort tot de mogelijkheden.