nieuws

27 nov 2001, 00:12

Gemeentebestuur heeft campagne Grote Markt veel te braaf aangepakt

Het gemeentebestuur van Groningen heeft de campagne voorafgaand aan het referendum over de Grote Markt verkeerd aangepakt. Dat blijkt uit een onderzoek over het referendum dat 21 februari dit jaar werd gehouden. Tijdens het referendum werden verregaande plannen voor een vernieuwing van de Grote Markt door meer dan tachtig procent van de bevolking weggestemd. Het onderzoek is uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Tilburg in opdracht van de gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit het onderzoek komt naar voren dat een effectieve campagne van de politieke partijen die achter de plannen stonden door onwennigheid en onvermogen onmogelijk was. Om deze campagnes door politieke partijen in de toekomst effectiever te maken achten de onderzoekers deskundige ondersteuning noodzakelijk.
De referendumcampagne in Groningen werd gedomineerd door langdurige acties van het Comité Geen Gat in de Grote Markt (GGGM). De onderzoekers adviseren nu dat het gemeentebestuur mag afstappen van het verzorgen van neutrale informatie als de campagne van de tegenstanders te groot wordt.
In de aanloop naar het Groningse referendum werden de Groningse wethouders gehinderd door hun dubbelfunctie. Vanuit de positie als wethouder mochten zij geen campagne voeren, maar als vertegenwoordigers van politieke partijen mocht dat wel. Volgens de onderzoekers moeten wethouders wel een herkenbare rol in campagnes kunnen spelen zonder daarbij gehinderd te worden door de neutraliteitsbepaling.
Burgemeester Wallage zegt van het verlies te willen leren en de aanbevelingen serieus te nemen. Het rapport wordt binnenkort door de raadscommissie besproken.