nieuws

02 aug 2000, 00:12

Gemeente wil hygiëne en veiligheid voor wonen op het water vergroten

B en W van Groningen delen de mening van D66 in de Groningse gemeenteraad dat er nieuwe regels moeten komen rond het wonen op het water. Maar het is volgens B en W niet mogelijk dergelijke regels te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W van Groningen zijn het eens met D66 dat er nieuwe regels moeten komen rond de veiligheid en hygiëne rond het wonen op het water. Probleem is alleen dat de gemeente nauwelijks wettelijke mogelijkheden heeft, en dat er geen wettelijke kaders zijn voor een betere regelgeving.
Volgens B en W zijn er echter wel andere mogelijkheden om de veiligheid en de hygiëne rond het wonen op het water te bevorderen. Zo stellen B en W voor een informatiecampagne op te starten, ligplaatsen te verbeteren en waterbodems te reinigen van vervuild slib.