nieuws

10 sep 2000, 00:12

Gemeente tevreden over klantgerichtheid Ruimtelijke Ordening

De gemeente Groningen is zeer tevreden over de resultaten van een nieuwe, meer klantgerichte benadering bij de dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W baseren de tevredenheid op een onderzoeksrapport over het functioneren van het Loket Bouwen & Wonen van de dienst RO/EZ. Dat loket houdt zich bezig met de begeleiding van bouwplanprocedures en is sinds juni vorig jaar in bedrijf. Volgens B en W blijkt uit het onderzoek dat ook de professionals, die veel vaker contact hebben met RO/EZ over bouwplanprocedures, tevreden zijn over het functioneren van het Loket Bouwen en Wonen.