nieuws

10 sep 2000, 00:12

‘Gemeente schendt toezegging en beïnvloedt referendum’

Drie fracties in de Groningse gemeenteraad zijn woedend op het college van B en W over een gemeentelijke advertentie gewijd aan het referendum over de plannen voor de Grote Markt en de Nieuwe Noordzijde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de fracties van GroenLinks, SP en Student en Stad was de tekst van de gemeentelijke advertentie niet objectief genoeg. ‘Het lijkt een waarschuwing om maar geen handtekening te zetten onder het definitieve verzoek voor een referendum over die plannen. Want het is zo’n mooi plan, die kans mogen we niet laten lopen’.
Volgens de fracties van GroenLinks, SP en Student en Stad valt de advertentie ‘buiten de toezeggingen die in de gemeenteraad zijn gedaan over de terughoudende rol die de gemeente in de campagne zou spelen. De gemeente zou de campagne overlaten aan de verschillende partijen en zichzelf toeleggen op het geven van bekendheid aan het referendum’, aldus de raadsleden Drewes de Haan, Peter Verschuren en Mick de Goeij. Volgens de raadsleden worden nu onder met mom van informatie feiten gepresenteerd die in hun ogen discutabel zijn. ‘Zo loopt de Martinikerk – en Martinitoren wel degelijk een gevaar dat meer is dan een praktische nul’.