nieuws

23 jul 2016, 12:12

Gemeente mag Fins schooltje nog niet slopen van rechter

Gemeente mag Fins schooltje nog niet slopen van rechter

De rechter heeft besloten dat de gemeente Groningen één van de twee Finse schoolgebouwtjes aan de Helper Westsingel voorlopig nog niet mag slopen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hadden bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen sloop van het gemeentemonument. De rechter gaf hen op alle punten gelijk.

Het schooltje kampt met achterstallig onderhoud. In plaats van het gebouwtje op te knappen, wil de gemeente overgaan tot sloop. Volgens de rechter vervult de gemeente echter een voorbeeldfunctie op het gebied van monumentenbeheer en is het feit dat er nu extra kosten gemaakt moeten worden om het schooltje op te knappen niet voldoende reden om het pand te slopen.

Daarnaast constateerde de rechtbank dat de gemeente bij de aanvraag van de sloopvergunning onvoldoende rekening heeft gehouden met het algemeen belang. Ook heeft het een advies van de monumentencommissie naast zich neergelegd.

De rechter heeft de gemeente daarom opgeroepen een toetsingskader voor het slopen van monumenten op te stellen. Als dat is gebeurd en het Finse schooltje voldoet aan de toetsingscriteria kan het sloopproces eventueel weer worden opgepakt door de gemeente.

De erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hopen echter dat ze samen met de gemeente tot een andere oplossing kunnen komen zodat het schooltje behouden blijft.

Finse schooltjes
Eind jaren veertig werden verspreid door Nederland zo'n 115 houten schooltjes gebouwd. Als onderdeel van een handelsovereenkomst werd het hout dat voor de bouw werd gebruikt uit Finland gehaald, vandaar de benaming 'Finse Schooltjes'.

In de loop der jaren is het overgrote deel van de schoolgebouwen afgebroken of afgebrand. Momenteel zijn er in heel Nederland nog twaalf exemplaren over, waaronder de twee aan de Helper Westsingel.

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0